Call Us (111) 234 - 5678

Samenwerking Noord

 

Samenwerking Noord: is dé IT netwerkorganisatie van Noord-Nederland.

 

Wij:

 

– Bundelen de gezamenlijke kracht van (semi-)overheid en private partijen (als pilot voor het jaar 2017)

 

– In de samenwerking wordt de kracht van de aangesloten organisaties gebundeld onder andere op het gebied van datacenterdienstverlening en ICT beheer;

 

– Delen en borgen ICT kennis en diensten

 

– Wij zetten aanwezige kennis in om de continuïteit, flexibiliteit en het innovatief vermogen van onze medewerkers en onze organisaties te versterken;

 

– Verminderen de ICT kosten

 

– Door samen te werken en kennis en ervaringen te delen besparen wij op ICT uitgaven;

 

– Ontwikkelen attractief werkgeverschap en optimaliseren de arbeidsmarkt

 

– Wij leveren een bijdrage aan een goede aansluiting tussen overheid, onderwijs en de arbeidsmarkt, onder andere door uitwisseling van medewerkers tussen de aangesloten organisaties en het bieden van opleidingen, her- en bijscholing. Daarnaast streven wij naar behoud van ICT talent voor Noord-Nederland;

 

– Leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van Noord-Nederland als aantrekkelijke en economisch sterke regio

 

– Wij streven naar behoud en het verder ontwikkelen van de ICT werkgelegenheid in Noord-Nederland.

 

Meer Info

 

Klik op: Samenwerking Noord