Call Us (111) 234 - 5678

ICT Congres 2018

>>>Op 1 november in Martini Plaza<<<


ICT Congres 2018: Digitalisering in het MKB

 
In Noord-Nederland bieden duizenden MKB-bedrijven gezamenlijk werkgelegenheid aan 72% van de beroepsbevolking (bron: Rijksoverheid). Om toekomstbestendig te blijven is digitalisering van bedrijfsprocessen cruciaal. Zie ook Werktrends.nl: MKB op drempel digitalisering
 
ICT Congres 2018 toont beslissers in het MKB hoe digitalisering leidt tot kwaliteit, groei en continuïteit. En biedt tegelijkertijd de kans om interessante zakelijke contacten op te doen.
 
Twee plenaire sessies en 24 workshops door boeiende en deskundige sprekers geven inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in het MKB.
 

Onderdeel van Let’s Gro

Deze editie van het ICT Congres vindt plaats onder de koepel van het jaarlijkse Let’s Gro festival. Het Let’s Gro festival draait om de toekomst van Noord Nederland en vormt daarmee de perfecte gastheer voor ICT Congres 2018. Zie www.letsgro.nl
 

Regionale Samenwerking

Onze congrespartners MKB Noord en Samenwerking Noord leveren brede ondersteuning bij de organisatie van het congres. Hiermee leveren zij een aanzienlijke bijdrage aan de groei van ICT Congres 2018, zowel in omvang als in kwaliteit.
 

Toegevoegde waarde voor het MKB

ICT Congres 2018 laat zien hoe de toepassing van innovatieve technologie rendement oplevert in het MKB: dit kan bestaan uit kwantitatieve groei (afzet/omzet/winst) maar ook groei van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, en een toenemende medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid.
 
ICT Congres 2018 faciliteert kennisuitwisseling: MKB-ers laten zien hoe digitalisering hun business heeft doen groeien, welke praktische stappen daarvoor genomen dienden te worden, en welke uitdagingen ze daarbij tegen kwamen.
 
ICT Congres 2018 heeft een netwerkfunctie: beslissers in het MKB ontmoeten elkaar in een informele sfeer.
 

Toegevoegde waarde voor de noordelijke ICT branche

Het congres draagt bij aan het verder ontwikkelen van de ICT branche in Noord-Nederland. ICT bedrijven worden in de gelegenheid gesteld om hun profiel te versterken door relevante toonaangevende ICT-projecten te presenteren aan eigenaren en directies van het noordelijke MKB.
 

Toegevoegde waarde voor de regionale overheid

Het congres toont bestuurders hoe de regionale economie kan worden versterkt door de toepassing van innovatieve technologie. Dit is relevant voor regionaal stimuleringsbeleid, en voor investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling.
Het congres toont regionale bestuurders hoe kan worden bijgedragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 9 van de Verenigde Naties: “Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie“.
 

Toegevoegde waarde voor het onderwijs

Studenten met kennis van digitalising zijn van grote waarde voor het MKB. Sluit uw curriculum aan op de behoefte van het MKB? Is uw onderwijsinstelling voldoende in contact met het MKB? Dit congres stelt regionale onderwijsinstellingen in staat om antwoorden te vinden op deze vragen.
 

Toegevoegde waarde voor de congrespartners

ICT Congres 2018 biedt een uitstekende gelegenheid om onze congrespartners te presenteren als organisaties die technologie en innovatie omarmen. De brede media exposure die het ICT Congres kenmerkt zal een positieve bijdrage leveren aan de zichtbaarheid van onze congrespartners en het uitdragen van hun boodschap.
 

Dagindeling

 
Voorlopige dagindeling van ICT Congres 2018

12:30 Deuren open en ontvangst
13:00 Openingswoord door Joost van Keulen
13:10 Introductie organiserende partijen
13:20 Keynote spreker
14:10 Workshopronde 1
15:00 Pauze
15:30 Workshopronde 2
16:30 Plenaire sessie 2 & afsluiting
17:15 Foyer-borrel
18:00 Einde
 

Toplocatie: Martini Plaza

 
Net als de vorige editie van het ICT Congres zal worden gekozen voor toplocatie Martini Plaza in Groningen. De plenaire sessies vinden plaats in de Theaterzaal. De workshops in de Springerzaal en de 12 workshopruimtes.
 
ICT Congres 2018 in Martini Plaza biedt plaats aan maximaal 1600 deelnemers. Hiermee is een schaal ontstaan die landelijk uniek is.
 
Adres:
Martiniplaza
Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen
t: 050 5222 777
 
Voor een directe blik op het congrescentrum klik op: Google Streetview